Reference

Vrty pro tepelná čerpadla

2016
Nalžovické Podhájí - RD, 2 vrty do 90 m pro tepelné čerpadlo typ země-voda
2015
Vsetín - RD, 2 vrty do 90 m pro tepelné čerpadlo typ země-voda
Valašské Meziříčí - RD, 2 vrty do 70 m pro tepelné čerpadlo typ země-voda
Velké Karlovice - hotel, 16 vrtů do 130 m, optimalizace vrtů pro TČ země-voda, technický dozor
2014
Olomouc-Droždín - RD, 2 vrty do 70 m pro tepelné čerpadlo typ země-voda
Lipná - RD, 1 vrt do 130 m pro tepelné čerpadlo typ země-voda
2010
Kroměříž - RD, 2 vrty do 70 m pro tepelné čerpadlo typ země-voda
Lidečko - RD, 2 vrty do 70 m pro tepelné čerpadlo typ země-voda
2009
Kostelec u Zlína - RD, 2 vrty do 70 m pro tepelné čerpadlo typ země-voda
Spytihněv - obecní úřad, 3 vrty do 130 m pro tepelné čerpadlo typ země-voda

Halenkov RD (2008), 2 vrty do 130 m pro tepelné čerpadlo typ země-voda
Uherské Hradiště RD (2007), 2 vrty do 15 m, pro tepelné čerpadlo typ voda-voda
Sazovice RD (2006), vyhledání vody WADI, vrt 20 m, pro tepelné čerpadlo typ voda-voda
Planá nad Lužnicí HYDAC, průmyslový areál (2006) zhotovení jímacího a zasakovacího vrtu do 80 m pro tepelné čerpadlo typ voda-voda
Litoměřice plavecký bazén (2003), 2 vrty pro tepelné čerpadlo typ voda-voda
Chomoutov (2003), 2 vrty pro tepelné čerpadlo typ voda-voda
Strahovice FEMOT s.r.o. (2002), 6 vrtů do 100 m pro tepelné čerpadlo typ země-voda
Litoměřice Mírové náměstí (2002), dlouhodobá čerpací zkouška pro tepelné čerpadlo typ voda-voda

Hydrogeologický průzkum

2016
Krupka-KNAUF insulation, Prováděcí projekt hg. průzkumu a supervize vrtných prací
Neubuz-greiner packaging slušovice, vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, projekt, zhovení 2 vrtů, dlouhodobá čerp. zkouška, závěrečná zpráva
Poděbrady-VaK Nymburk, oprava vrtu
Chvalčov KC-obec, vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, projekt, zhovení vrtu, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
2015
Radonice-obec 5 ks hg. vrtů, vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, projekt, zhovení vrtu, dlouhodobá čerp. zkouška, závěrečná zpráva
2014
Přemyslovice, Stratov, Šubířov, Val. Bystřice, Vilémov, Hodslavice-obec, vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, projekt, zhovení vrtu, dlouhodobá čerp. zkouška, závěrečná zpráva
Milovice, náhrada vrtu MI 2-VaK Nymburk, projekt, zhovení vrtu, dlouhodobá čerp. zkouška, závěrečná zpráva
Valašské Meziříčí-MZ Ekoinvest , vsakovací zkouška, závěrečná zpráva
2013
Hněvotín, Lubenice, Nedašova Lhota, Neubuz, Němčice n. Hanou-obec, vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, projekt, zhovení vrtu, dlouhodobá čerp. zkouška, závěrečná zpráva
2012
Francova Lhota, Hodslavice, Kámen, Křižínkov, Rohozná, Synalov, Stařechovice–obec, vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, projekt, zhotovení vrtu, dlouhodobá čerp. zkouška, závěrečná zpráva
Borač – obec, vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, projekt, 1 vrt, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
2011
Šubířov – obec (2011), vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, projekt, 1 vrt, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Valašské Meziříčí - bazén (2011), projekt, 3 vrty, čerpací zkouška, závěrečná zpráva

Malá Lhota (2010), vyhledání vody přístrojem WADI, projekt, vrty, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Luhačovice - TEKOO Reality (2009), projekt, vrt, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Valašská Senice – obec (2008), vyhledání vody přístrojem WADI, projekt, 2 vrty, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Lobodice – BETONIKA a.s. (2007), projekt, vrt, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Hostivař – golfový klub(2007), vyhledání vody přístrojem WADI, projekt, vrt, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Valašské Meziříčí – bazén(2007), projekt, 2 vrtané studny, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Nemojany - rodinný dům (2006), vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, projekt, vrt, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Velká Bystřice - rodinný dům (2006), vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, projekt, vrt, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Loukov - obec (2006), dlouhodobá čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Bohušovice - Mlékárna (2006), projekt, vrt, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Hošťálková - obec (2005), vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, projekt, vrt, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Sloveč ZD (2005), hydrogeologický průzkum
Mlékojedy - RYBENOR (2004), hydrogeologický průzkum
Drahanovice - obec (2004), vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, projekt, vrt, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Dědov - ATOM (2003), vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, projekt, vrt, čerpací zkouška, závěrečná zpráva
Litoměřice – plavecký bazén(2003), hydrogeologický průzkum - tepelné čerpadlo

Analýza rizik, sanace SEZ, monitoringy, supervize a posudky

Hněvotín-Sigma Group (od 2014), monitoring skládky
Žandov-slévárna (2014-2015), analýza rizik
2012
Ostrava-Borsodchem (2012-2017), supervize monitoringu SEZ
Ruda nad Moravou (2012), stanovení OP, posudek
Vysočany - skládka (2012), posudek
Hrachovec - skládka (2012), posudek

Rožnov pod Radhoštěm (2010), analýza rizik
Olšany u Prostějova (2008), aktualizace analýzy rizik
Hodonín - Dubňany (2007), analýza rizik
Žatec Triangle - KAJIMA EUROPE B.V. (2006 - 2008), ověřovací průzkum znečištění nesaturované a saturované zóny, monitoring podzemní vody Žatec Triangle - KAJIMA EUROPE B.V. (2006 - 2008), ověřovací průzkum znečištění nesaturované a saturované zóny, monitoring podzemní vody
ZOO Praha (2003), hydrogeologický posudek
Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj (2002 a 2003), průzkum hydrogeologických poměrů hřbitovů (cca 90 lokalit) dle zákona č. 256/2001 Sb.
Strahovice – FEMOT s.r.o. (2002), hydrogeologický průzkum - tepelné čerpadlo
Valašské Meziříčí - Hulince (2004), sondážní průzkum, analýza zemin
Fulnek - ROMO a.s. (2001) – monitoring skládky


PŘEHLED ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH V ZAHRANIČÍ
Ghana-NSAWAM-Unigeo a.s. (2016), vyhledání zdroje vody přístrojem WADI
Lukavac - Bosna a Hercegovina (2012), hydrodynamické zkoušky, expertní posouzení hydrogeologických záměrů při vybudování zdroje pitné a užitkové vody pro město Lukavac, činnosti prováděny pro Mevos s.r.o.
Alaba Special Woreda - Etiopie (2010-2011), zprovoznění 3 hydrogeologických vrtů 260 m hlubokých, činnosti prováděny pro VHS Brno a.s.
Považská Bystrica a Trnava, Slovensko (2010), tepelné čerpadlo vzduch-voda.
Bratislava – Miletičova, Slovensko (2005), geologické práce pro zřízení a provoz tepelného čerpadla typu voda-voda.
Rajecká Lesná – OHGS, Slovensko (2002), vyhledání zdroje vody přístrojem WADI.
Chemický závod FIBREX ROMANIA, Rumunsko (2001), ekologický audit, průzkum kontaminace podzemní vody, návrh sanace podzemní vody, závěrečné zhodnocení.
Závod na výrobu léčiv BOSNALIJEK Sarajevo, Bosna a Hercegovina (2000), ekologický audit, průzkum kontaminace podzemní vody, závěrečné zhodnocení.
HEGISTRASSE WINTHERTHUR, Švýcarsko (1999 - 2002), hydrogeologický průzkum, návrh sanační technologie, sanace nesaturované zóny a horninového prostředí od ClU.
Textilní závod TETEX v Tetovu, Makedonie (1997), ekologický audit, posouzení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, průzkum kontaminace podzemní vody, závěrečné zhodnocení, studie proveditelnosti nápravy ekologické zátěže.
Závod na výrobu pletacích strojů v Novosibirsku, Ruská federace (1996), ekologický audit, hydrogeologický průzkum, návrh sanační technologie, riziková analýza.

ALTEC International s.r.o., Palackého 1008, 769 01 Holešov,Tel: 601 568 635, email: altec@altec-int.cz