Oprávnění

Česká republika

Společnost má v obchodním rejstříku vedeného při KOS Brno, oddíl C, vložka 24539 registrovány tyto předměty podnikání:

  • geologické práce
  • posuzování vlivů na životní prostředí
  • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  • podnikání v oblasti nakládání s jinými než nebezpečnými odpady
  • poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
  • obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Klíčoví pracovníci společnosti jsou nositelé osvědčení o odborné způsobilosti:

  • projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie a geologické práce-sanace podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a ve znění pozdějších předpisů

Specializovaní pracovníci společnosti jsou nositelé osvědčení o odborné způsobilosti:

  • zpracovávat dokumentaci a posudky o hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) podle zákona č. 244/1992 Sb.
  • auditor pro životní prostředí

a dalších specializovaných osvědčení a certifikátů.

Certifikáty

Odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologiŽivnostenský listAuditor pro životní prostředíŽivnostenský list
Živnostenský list společnostiŽivnostenský listCertifikát - školení regionálních distributorů tepelných čerpadelŽivnostenský list
Manažer vzorkování podzemních vodŽivnostenský list  

ALTEC International s.r.o., Boženy Němcové 908, 769 01 Holešov,Tel: 601 568 635, email: altec@altec-int.cz