ALTEC International

Společnost ALTEC International s.r.o. byla založena 7. října 1996 za účasti švýcarské firmy ALTEC AG se sídlem v Zurichu a českých partnerů. Předmětem činnosti této mezinárodní společnosti je řešení ekologických problémů a poskytování služeb v oblasti vodního hospodářství a tepelných čerpadel. ALTEC International s.r.o., sídlící v České republice, klade mimo služby poskytované v České republice důraz na práce prováděné v zahraničí. Při řešení rozsáhlejších a složitějších úkolů jsou vytvářeny profesionální expertní týmy odborníků s příslušnými oprávněními, kteří se podílejí na projektování, provádění a vyhodnocování prací v oblastech geologie, hydrogeologie, ekologie a otopných systémů.
Pro technickou realizaci složitějších projektů v zahraničí jsou vybírány specializované společnosti s dlouholetou praxí v oboru. Tím je zajištěna vysoká odborná úroveň řešení projektů. Společnost ALTEC International s.r.o. spolupracuje s řadou odborníků a firem v České republice i v zahraničí.

Pro provádění vrtných prací, hydrodynamických zkoušek, monitorovacích a vzorkovacích prací je firma technicky plně vybavena.

V roce 2006 byly činnosti firmy rozšířeny o služby v oblasti tepelných čerpadel. Společnost ALTEC International s.r.o. se tak od tohoto roku člení na divizi HYDROGEOLOGIE A EKOLOGIE a divizi EKOENERGIE. Divize HYDROGEOLOGIE A EKOLOGIE zajišťuje rozsáhlé služby v oblasti vrtaných studní, hydrogeologie, sanačních prací a ekologie.Divize EKOENERGIE poskytuje široký rejstřík služeb v oblasti vytápění tepelnými čerpadly - projektování, prodej, instalace, záruční i pozáruční servis. Pro naše zákazníky nabízíme velmi kvalitní a spolehlivá německá tepelná čerpadla WATERKOTTE. Tato čerpadla poskytujeme na základě franchisingové smlouvy s firmou HENNLICH INDUSTRIETECHNIK s.r.o. Dále je firma certifikována a proškolena i pro značky Wiesmann, NIBE, NEORE, Mitsubischi a další.

ALTEC International s.r.o., Boženy Němcové 908, 769 01 Holešov,Tel: 601 568 635, email: altec@altec-int.cz